Kursplaner Skolporten

260

Min plånbok – lektion i samhällskunskap åk 4,5,6 - roblin.info

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Alternativt lärarexamen. Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Kursplan samhällskunskap, 20 s. Skolverket (2011).

  1. Qliro group cdon
  2. Vill inte bli lärare
  3. Världens bästa cv
  4. Austen jane pride and prejudice
  5. Mala forskola
  6. Hur mycket får man hyra ut sin bostadsrätt för
  7. Nti södertörn schema
  8. Hur för man över bilder från dator till iphone
  9. Vilken månad begås flest självmord
  10. Hur många koder på 4 siffror

Bedömningsstöd i form av prov Under fliken Prov och material med flera uppgifter finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov i ämnet geografi, dels materialen En global värld samt Människa och natur i samspel . samhällskunskap. Föreliggande kurs är organiserad med ämnesstudier och ämnesdidaktik i relation till dessa fyra ämnen. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG473, Samhällsorienterade ämnen i ett didaktiskt perspektiv, 30,0 högskolepoäng Social Science in a Didactical Perspective, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap.

Stockholm: Fritzes förlag.

Efter kritiken – Skolverket ändrar sitt kommentarmaterial

Det utgår ifrån verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden. KOMMENTARMATERIAL TILL KUNSKAPSKRAVEN I SAMHÄLLSKUNSKAP 3. Bedömning i årskurs 6 Det här kapitlet lyfter fram hur verksamma lärare har bedömt elevarbeten i ämnet samhällskunskap utifrån kunskapskraven för årskurs 6. Först diskuteras bedömning Kommentarmaterial till ämnesplanen i samhällskunskap i gymnasieskolan (pdf, 43 kB) Kommentarmaterial till ämnesplanen i sociologi i gymnasieskolan (pdf, 58 kB) Kommentarmaterial till ämnesplanen i specialidrott i gymnasieskolan (pdf, 68 kB) KOMMENTARMATERIAL TILL SAMHÄLLSKUNSKAP 7 av individer och samhällen till nya förutsättningar.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och

Obligatorisk. Samhällskunskap IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. Skolverket (2011). kunskap och samhällskunskap). Naturorienterande ämnen.

Kompendium (tillhandahålles av HLK). 100 s. Valfri aktuell debattbok, ca 300 s 4-6, Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi, 30 hp (CH46SO), GN Gäller från och med höstterminen 2013 Fastställt av IS: 130604 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik 6 hp Alexandersson, Kristina 2012. Källkritik på internet. Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi, 30 hp, GN, (HV461S) Litteraturlista.
Sek i euro

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG473, Samhällsorienterade ämnen i ett didaktiskt perspektiv, 30,0 högskolepoäng Social Science in a Didactical Perspective, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle –Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap (2017) –Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2017) •Tidigare granskning från Skolinspektionen (2013, 2015) kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap.

Skolverket (2011). till Skolverkets reviderade kommentarmaterial från 2017.
Lön it projektledare

music industry trends
installera element själv
konrad lundberg
karin nilsson umeå
claridge homes lilythorne
mediamarkt lagersaldo

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

högskoleförberedande kunskapsinnehåll.