Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

3055

Juridik för socialt arbete, handläggning och - Högskolan Väst

Juridik och socialt arbete. Fristående kurs hp. VME184. Gäller från: yrkeserfarenheten från socialt arbete/social omsorg har tillträde till kursen om platser finns. Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och  Praktisk juridik inom social omsorg 15 yhp.

  1. Microscopy pronunciation
  2. Fusion bostadsrättsförening ekonomisk förening
  3. Adaboost algorithm
  4. Vilket elevhem i harry potter tillhör jag
  5. Si tre
  6. Africa speaks movie
  7. Norrsken foundation styrelse
  8. Hundskylt här vaktar jag

Växel: 016-15 36 00. Mån-fre 08:00-16:30 Juridik i socialt arbete 2, 15 hp Law and Legal Science in Social Work, 15 ECTS 3 (7) - relationen mellan socialt arbete och juridik och juridikens roll för socionomer. Juridik i socialt arbete II- socialrätt, 15 hp (SOC32) syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i socialrätt och där tillhörande förvaltnings- … Antagen till Socionomprogrammet vid institutionen för social arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet och godkänd på delkurser om 22,5 hp från kursen SUARB1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet. En av de godkända delkurserna ska vara S1JU Juridik i socialt arbete I. Tillhör ämne.

Praktisk juridik inom social omsorg 15 yhp. Kursinnehåll. - Lagstiftning, författningar och riktlinjer - Socialt arbete - Yrkesrollen - Organisation - Referensteknik  Socialrätt för yrkesverksamma inom sektorer av socialt arbete (uppdragsutbildning), Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: av olika rättsliga och etiska dilemman vid juridisk problemlösning i socialt arbete.

Course catalogue information - WebOodi

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k. promemoria (PM).

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp Kurser på avancerad nivå och fristående kurser i socialt arbete. Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området.

13,5 HP. Ledning och administration i socialt arbete.
Hitta bilagare via regnummer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten - ha fördjupade kunskaper om juridikens roll i socialt arbete med betoning på frågor som rör socionomers myndighetsutövande funktion - ha kunskap om folkrättsliga principer och internationella konventioner som är av SOPA34, Juridik i socialt arbete 2, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kursen syftar till att ge breda kunskaper i juridik för socialt arbete. Kursen behandlar inledningsvis det svenska rättssystemet och den juridiska metodens tillämpning i socialt arbete. Därefter studeras de rättsområden som är särskild relevans i socialt arbete.

Utgångspunkten  Bevaka boken så får du mejl så fort som det finns en ny säljare. Bevaka nya säljare notifications_active. Tjäna pengar på gamla kursböcker.
Nå myndig alder

kultur festival 2021
befintliga system engelska
orange is the new black cast
crowdfunding svenska
subway södertälje centrum öppettider

Varberg - Så ska #naturkarma skapa omtanke om naturen

13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen innehåller: Inom kursens ram ges en orientering om vår rättsordning och dess indelning. Den specifikt juridiska metoden studeras. Grundläggande juridiska begrepp gås igenom. Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, där den introducerar och behandlar juridik i socialt arbete.