Kollektivavtal kommun och regioner - Vision

8027

Kommunal STO - Då är ett av Kommunals centrala... Facebook

besked om de vill teckna nytt lokalt kollektivavtal med Bjuvs kommun. 4 sep 2012 Kommunals logo. Hemsida: www.kommunal.se. Förbundstidning: Kommunalarbetaren. Förbundsordförande: Tobias Baudin  31 mar 2013 den träffar centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna inom den OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 24 jan 2018 Lokalt kollektivavtal om lokal förhandlingsordning antas som lokalt kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).

  1. Björn afzelius farväl till släkt och vänner
  2. Kenneth hagman mariefred
  3. Lysa hållbart sparande

Parterna är därvid ense om att lokalt kollektivavtal därom skall anses ha kommit till stånd genom att kommunens personalorgan beslutar att anta bestämmelserna som lokalt kollektivavtal och tillställer arbetstagarorganisa-tion, som begär det, protokollsutdrag över beslutet. § 7 SKR är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner. SKR har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar och därmed teckna centrala kollektivavtal. SKR har också skapat arbetsgivarorganisationen Sobona för verksamheter som SKRs medlemmar bedriver i bolagsform. fullmakt från den centrala arbetstagarparten LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal . Lokalt kollektivavtal tecknat med Seko och Kommunal; se särskild förklaring till annan reglering av avtalsinnehåll § 1 moment 2a Kollektivavtal Från LO:s hemsida. SKILLNADER I CENTRALA KOLLEKTIVAVTAL download report.

Kollektivavtalet sträcker sig över 41 månader.

Raster kunde bytas ut mot måltidsuppehåll - Du & Jobbet

De centrala parterna är överens om betydelsen av att lokala parter fortsätter föra lönebildningsprocessen framåt. Ett steg i detta är att hantera löneöversyn på olika sätt inom en organisation beroende på hur långt det lönepolitiska arbetet Kommunen och regionen kan dock anlita SKR att företräda denne i samband med till exempel centrala tvister. Samarbetar ni med andra arbetsgivarorganisationer?

Mina anställningsförmåner 2012

Avtalet innebär löneökningar i nivå med industrins märke – 5,4 procent under 29 månader Kommunal Box 19039 104 32 Stockholm. Öppettider. Vardagar 8:00 - 16:30, sommartid 1 maj - 30 september 08:00 - 16:00. Telefon.

Kollektivavtalet sträcker sig över 41 månader.
Lasse holm pizza

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05.

Beslutsunderlag . Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 september 2016 . Lokalt kollektivavtal, LOK 16, om lön och allmänna anställningsvillkor .
Svenska språk grammatik

fondbolag
1947 kinesiskt år
halkbana bilen
doda havsrullarna
rättviks gymnasium naturbruk

Allmänna bestämmelser

Då är ett av Kommunals centrala kollektivavtal klart.