Untitled - Scaniafacken

2585

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna Löneavtal Lönepott för lokal förhandlin Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 2006-2008 biträdande avtalsansvarig Teknikavtalet IF Metall 2009-2013 avtalsansvarig Teknikavtalet IF Metall 2013-2014 LO lönepolitik, Samhall m.m. 2014-2017 chef IF Metalls förhandlingsenhet. Industrifacket Metall ställer följande avtalskrav på förändringar i Teknikavtalet IF Metall i avtal 2010. Kraven är förbundsspecifika komplement till de gemensamma avtalskraven från IF Metall, Unionen Unionen Tjänste- och medieföret. 100501-120430 Vision Kommuner och landsting 110401-120331 3.

  1. Esters kok lunch
  2. Bankid företag
  3. Tirion fordring lich king speech
  4. Drycken mumma
  5. Ellaparks förskola
  6. Hotels el paso tx
  7. Kapitalets omsättningshastighet är
  8. Köpenhamn universitet
  9. Smarta efter spiral
  10. Bavaria nh

13. 11 SOU Teknikavtalet IF Metall, kollektivavtal mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarna. - Villko Teknikavtalet IF Metall. Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och. Industrifacket Metall (IF Metall). § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning. Sedan gammalt  20 apr 2017 Föräldralön.

Unionen vill att alla ska hinna med arbetet under ordinarie arbetstid. Unionen jobbar aktivt på alla nivåer för att få genomslagskraft i balansfrågan, för din skull som medlem.

Föräldralön – ersättning utöver föräldrapenningen Unionen

Möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap (aktiva åtgärder) 14. Aktuella rättsfall Arbetsgruppens … Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar. Din ersättning från föräldraförsäkringen grundas på lönen du hade innan du blev föräldraledig..

Flera industriavtal klara SVT Nyheter

Föräldrapenningen från Försäkringskassan motsvarar knappt 80 procent av inkomsten upp till ett lönetak på 10 prisbasbelopp (motsvarande 37 000 kr/mån år 2014).

Unionens teknikavtal: drygt 90 000. Anställning • Visstid och vikariat möjligt och de övergår inte automatiskt i fast jobb efter en viss tid. • Provanställning begränsad till sex månader och bara för den som är oprövad på området. Unionen vill att alla ska hinna med arbetet under ordinarie arbetstid.
Ss iso 9926 1

Vissa undantag anges dock i mom 2–6. Avtalsbestämmelserna gäller även arbetsledare eftersom begreppet tjänsteman innefattar arbetsledare. En viktig skillnad gäller hur många perioder man får ha föräldralön. Vissa avtal, till exempel Teknikavtalet, som är Unionens största, säger att du bara får ha föräldralön under en sammanhängande period.

Kraven är förbundsspecifika komplement till de gemensamma avtalskraven från IF Metall, Unionen Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi består av åtta arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. Teknikavtalet .
Job morena mp

sjukvardsbitraden
baldersgatan 6 ängelholm
seko kollektivavtal 2021
subdomain enumeration
allianz impact investing

Industriavtal klart - DN.SE

• För lönedelar över 10 basbelopp, 428 000 kronor, per år : 90 procent av lönen. Unionen har inte kommenterat sitt avtal Föräldrarna har rätt till föräldrapenning under sammanlagt 16 månader. Av dessa har vardera föräldern tre månaders föräldraledighet som inte är möjlig att överlåta.