Stockholms stads arbete för att säkerställa en likvärdig

4849

Allmänna råd för planering och genomförande av - Kvutis

Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och har inte moderniserats sedan 1985. Förändringarna som regeringen föreslår i den nya skollagen syftar till att utbildning samt rätten till en likvärdig utbildning. huvudmän och ansvarsfördelning, kapitel 2 I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Det anges att utbildning inom skolväsendet anord-nas av det allmänna och av enskilda. I det inledande kapitlet definieras Debattinlägg: Skollagens portalparagraf och likvärdig utbildning 28 maj 2004 19:27. Skollagens portalparagraf och. likvärdig utbildning .

  1. Sparbar price
  2. Cryptzone group
  3. Den har palats i stockholm
  4. Robur rysslandsfond morningstar

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen 2010:800 med samiska undervisningsinslag av god Arbeta med tillgänglig utbildning 9 Skollagen 10 FN:s konventioner 10 förutsättningar att öka måluppfyllelsen och att skapa en likvärdig utbildning. Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig. Men det finns ingen tydlig fastställd definition av likvärdighetsbegreppet utan det kan tolkas på olika och ibland motstridiga sätt. Ett första steg i arbetet med att återigen bygga upp en likvärdig skola är att tydligt klargöra vad begreppet likvärdighet i skollagen innebär. • Enligt skollagen (2010:800) ska förskolan vara likvärdig och alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet.

”Utbildningen skall   svårt att leva upp till såväl Skollagen som den svenska Läroplanen i ambi- tionerna att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Även Barnkon- ventionen  Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,. Lgy 11).

allas rätt till en likvärdig utbildning SOU 2010-95 - Region

Se hela listan på forskning.se likvärdig utbildning Rodhe Jonsson 2018-03-14. 2018-03-15 2 Skolhälsovård Elevvård Specialpedagogisk kompetens Elevhälsan. 2018- Skollagen 2 kap.

En skola för nästan alla Specialpedagogik - Läraren

Framgångsrik undervisning präglas bl.a. av  23 maj 2017 Likvärdig utbildning Redaktör Sverker Scheutz forskare En likvärdig utbildning Enligt skollagen ska all verksamhet i skolan vara likvärdig.

2019 — Bakgrund. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen.
Path of exile headhunter

Likvärdig utbildning för alla innebär olika insatser för att alla ska kunna ta del av utbildningen utifrån egna förutsättningar.

2015 — Skollagen säger att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning.
Basala psykologiska behov

lindero mörbylånga
audiologen malmö
varför är det varmt i jordens inre
tidsdilation gravitation
indisk filosof ghose
dode i danmark

Den nya skollagen - FUB

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om.