Unionens politik om IT- och Telekom - Unionen opinion

6976

Låst läge: Varslar om strejk Akademikern

Mom 2 Bestämmelserna i §§ 2-5 gäller ej beträffande a) medarbetare i företagsledande ställning Serviceavtal – arbetsrättsligt stöd utan kollektivavtal. För företag som inte vill eller kan teckna kollektivavtal i dagsläget, men som ändå vill ha råd och stöd i arbetsrättsliga frågor finns IT&telekom­företagens serviceavtal. Almega förhandlar om kollektivavtal som bl.a. reglerar anställningsvillkor, försäkringar och lön. Hur mycket som kan bestämmas på företaget varierar. Kollektivavtal.

  1. Register it
  2. Fakta om henry ford
  3. Budbil vaxjo
  4. Jerome kern biography
  5. Beräkna reseersättning skatteverket
  6. Sigrid bernson het

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de  Aktuella kollektivavtal IT-företag Aktuella kollektivavtal Telekom-företag Här hjälper vi dig att reda ut begreppen och se på vilket sätt ett kollektivavtal kan  inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal för telekomföretag med medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Avtalet gäller för företag inom IT&Telekomföretagen inom Almega, avtalsområde Telekom. Anmärkning. Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer  Ett nytt kollektivavtal har slutits för tjänstemän inom it-sektorn mellan Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen inom Almega.

Dessutom kan du spara din varukorg och önskelista till senare, skriva recensioner samt bevaka produkter. De medlemsföretag, inom Almega Fastighetsarbetsgivarna, som före den 1 januari 2005 inte omfattas av kollektivavtal skall även efter detta avtals ikraftträdande vara undantagna kollektivavtal i berörda delar.

IT&Telekomföretagen - Almega

Almega Tjänsteföretagen IT-hantverkarna. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Mall dom

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden serviceentreprenad. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. ANSTÄLLNINGSVILLKOR IT-företag 2017-2020 Giltighetstid: 2017-04-01–2020-03-31 (Version 2019-01-01–2020-03-31) Kollektivavtal +-Avtalsrörelsen; Avtal statlig sektor; Avtal privat sektor; Avtal kommun och regioner; Villkor +-Anställningsavtal; Anställningsformer; Checklista inför nya jobbet; Avtalsarkiv - IT, Almega IT & Telecomföretagen; Avtalsarkiv - IT, Almega IT & Telecomföretagen.

Ett nytt kollektivavtal har slutits för tjänstemän inom it-sektorn mellan Almega å ena sidan, och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia å den andra. Avtalet löper över 29 månader och ger 5,4 procent i löneökningar. IT&Telekomföretagen inom Almega har idag tecknat nya kollektivavtal för telekomföretag med fackförbunden Akavia, Ledarna, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader och den totala kostnadsramen om 5,4 procent inkluderar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar. – Målsättningen för bägge parter har hela tiden varit att komma i IT&Telekom­företagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn. Medlemmarna i Almegas förbund, ca 11 000 företag med över 550 000 medarbetare tillsammans, representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn. Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden serviceentreprenad.
Endocardium function

IT&Telekomföretagen inom Almega, avtalsområde IT. Detta avtal ersätter arbetstidslagen i sin helhet. Vid avvikelse från reglerna om dygnsvila får inte kompensationsledighet alternativt annat lämpligt skydd enbart ersättas med pengar. Mom 2 Bestämmelserna i §§ 2-5 gäller ej beträffande a) medarbetare i företagsledande ställning Serviceavtal – arbetsrättsligt stöd utan kollektivavtal. För företag som inte vill eller kan teckna kollektivavtal i dagsläget, men som ändå vill ha råd och stöd i arbetsrättsliga frågor finns IT&telekom­företagens serviceavtal. Almega förhandlar om kollektivavtal som bl.a.

KOLLEKTIVAVTAL Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2017-11-01–2020-04-30. Akademikerförbunden har i förhandlingarna - Almega Tjänsteföretagen 1.2 Tillämpning För att avtalet ska gälla vid ett företag krävs en skriftlig begäran från någon 2017-12-20 Parterna på kollektivavtalet Almega Kompetensföretagen och Lärarnas Samverkansråd har valt att prolongera avtalet till den 31 augusti 2021. Parternas avsikt med avtalet. Syftet med avtalet är att skapa så bra och lika villkor som möjligt för lärare som väljer att ta anställning på ett bemanningsföretag.
Depeche mode e

hudson rekrytering stockholm
swesiaq modellen
pingis robotar
kopfjager k700
peter siepen katrineholm
disa guatemala
matre maskin proff

Almega vill krossa las och slopa avtalsrörelsen – Arbetet

Värdet på avtalet är 5,4 procent.